Projektas realizuotas - 2018

Administracinis pastatas - Saltoniškių g. 7, II etapas

Užsakovas: UAB "XXT"

Project realized - 2018

Office building - Saltoniškių st. 7, stage II

Client: UAB "XXT"